Görsel Yok

Eğitimde Model Değil Sistem Sorunu Var

29 Mart 2012 Tokad 0

Özgür Yazarlar Birliği, “Zorunlu Eğitim ve Sistem Sorunu” başlıklı bir panel düzenleyerek Milli Eğitim Sistemi’ndeki temel sorunları ve model arayışlarını tartıştı. Özgür Yazarlar Birliği’nin Sakarya’daki […]

Görsel Yok

Hucûrat Suresinde Toplumsal Farklılıklara Yaklaşım

27 Mart 2012 Tokad 0

Seminerlerimizde bu hafta Şinasi Uludoğan “Hucurât Sûresinde Toplumsal Farklılıklara Yaklaşım” konusunu işledi. Mü’minler arası ilişkilerden Müslim-gayrimüslim unsurların münasebetlerine kadar sûrenin önemli mesajlar verdiğini söyleyen Uludoğan, […]