Kudüs Günü, Küresel Özgürlük Mücadelesinin Sembolüdür

Kudüs Günü, emperyalist saldırganlık ve kuşatmaya karşı Ortadoğu’dan başlayarak bütün bir yeryüzüne umut aşılayan küresel direnişin sembolüdür!

Bizler biliyoruz ki Siyonist muhasaranın, gaspın arkasında küresel emperyalist mekanizma vardır, ancak o mekanizmanın mağlup edilmesiyle Siyonizm mağlup edilir, Kudüs ve işgal altındaki Filistin kurtarılır, Ortadoğu ve yeryüzüne dalga dalga yayılan özgürleşme coşkusu bütün halkları sarar!

Emperyalizmin çok boyutlu kuşatması İslam beldelerini derinlemesine etkilemektedir. Ekonomik, kültürel ve siyasal kuşatmalar halklarımızın geleceğini karartmayı amaçlamakta, bu iklimden beslenen Siyonist pervasızlık işgalini pekiştirmektedir. Ortadoğu’nun birçok noktasına konuşlanan emperyalist üsler, işbirlikçi rejimler ve her geçen gün artan ihanet anlaşmaları Kudüs’ün özgürleşme mücadelesinin önündeki yığınağı tahkim etmeyi amaçlamaktadır.

Bu tabloyu net bir şekilde kavrayarak yola çıkmak temel ödev ve sorumluluğumuz olmalıdır. Küresel şer şebekeleri ABD-İngiltere ve dostlarının küresel sermaye destekli ittifakına hayatın her bir noktasında indirilecek irili ufaklı darbeler, Kudüs’ün özgürleşme mücadelesinin yoluna birer taş döşeyecektir.

Örgütlü boykot faaliyetlerinden emperyalist üslerin coğrafyalarımızdan def edilmesine, emperyalist-Siyonist işbirlikçiliklerin siyasal-kültürel her alanda mahkûm ve ifşa edilmesine varan çok boyutlu çabaların örgütlenmesi zorunludur.

Filistin ve Kudüs bağlamında karşımıza çıkarılan ulus-devlet tarzı çapsız çözüm önerilerini yeni tuzaklar olarak görmeliyiz. Tevhidi bilinçten yoksun bir zeminde boy veren entelektüel tıkanmışlığın İslam halklarını ne hale getirdiği ortadayken egemen popülist söylemlere fırsat vermenin yeni sapmaları beraberinde getireceği açıktır.

Kendi yerellerimizden Kudüs’e uzanan direniş hatlarını, herhangi bir aşama ve parçayı küçümseyip ihmal etmeden örme bilinç ve kararlılığıyla yol sürmezsek asla mesafe alamayız. İnsanlığın ufkunda belirmesini arzuladığımız adil ve özgür bir gelecek bu kararlılığa muhtaçtır. “Dünya Kudüs Günü”nü bu bilinç ve iradenin imgesel karşılığı olarak okuyoruz.

Selam olsun Kudüs’ün özgürleşmesi için direnen bilinç ve kalplere!

Selam olsun Kudüs’ten bütün yeryüzüne yayılan özgürlük mücadelesinin neferlerine!

TOKAD

(Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği)

 

 

1 yorum

Bir yanıt bırakın