Tevhid ve Adaletin Sesi Direniş Mektebi TOKAD – Şinasi Uludoğan

Hamd göktekilerin yerlerin ve içindekilerin Rabbi Allah’a salat ve selam gönderilen tüm elçilere ve onların yollarını sürdüren muvahhidlere olsun.

İslami hareketin Türkiye’deki serüvenine baktığımızda yakın tarihimizdeki seçkin kişiliklerin bu harekete verdiği katkılar asla yadsınamaz. 19. yy sonlarından 20. yy sonlarına kadar birçok önemli şahsiyet, kurum ve kuruluşlar gerek legal gerekse illegal olarak bu davaya hizmet etmeye çalışmışlardır.

Kişisel olarak bunlardan bazılarını yâd edecek olursam, Cemalettin Afgani’yi, Muhammed Abduh’u,  Seyyid Kutub’u, Ali Şeriati’yi, Fadlallah’ı ve Ercüment Özkan’ı anabilirim.

Rabbim hepsine gani gani rahmet eylesin. Yerleri cennet mekân olsun. Onların açtığı çığır tüm İslam âleminde derin izler bırakmıştır. Sahih Kur’an anlayışının bize kadar ulaşmasında ve İslam ümmetinin felahı için yapıp edebildiklerini güçleri yettiğince ortaya koymuşlardır. Selam olsun onlara…

Her ülkede olduğu gibi ana şehirler küçük şehirlere, ilçelere, kasaba ve köylere göre hem siyasi, hem ekonomik, hem kültürel hem de sosyal anlamda çok çok ilerdedirler.

Bunun birçok nedeni vardır elbet. Lâkin en etkin nedeni ekonomik ve siyasi gücün ana şehirlerde toplanıyor olmasıdır.

Tokat’a bakıldığında Tokat şehri de bu anlamda diğer küçük şehirlerden farklı bir konumda değildi. Lâkin her il ve ilçede olduğu gibi küçük çaplı da olsa İslami düşünce ikliminin yeşerdiği ve yeşerttiği faaliyetlere rastlanmakta idi.

İşte bu, küçük çaplı ama etkili ve derinliği olan ve Tokat’ta doğan TOKAD derneği ve hareketi, yıllar geçtikçe ortaya koyduğu Tevhidi düşünce çizgisinden ve Adalet arayışından taviz vermeden tüm yerel ve küresel adaletsizliklere ve zulümlere karşı sesini yükseltip sözü yücelten ve hem Türkiye’de hem de uluslar arası çapta dikkatle izlenen bir sivil inisiyatif olarak 10. yılını geride bırakmış oldu.

On yıla sığdırdığı birçok eylemle, birçok seminer ve konferansla ve etkinliklerle hem Tokat’ın hem Türkiye’nin hem ümmetin vedahî tüm insanlığın içinde bulunduğu buhranları gündeme taşıyarak tüm bu sorunlara Kur’an’ın insani ahlaki ve evrensel değerlerinden hareketle eleştiriler ve çözümler sunarak kamuoyunun kalbî desteğini her zaman yanında hissetmiştir.

Son 15 yıldır iktidarda olan ve  “İslamcı” denilen birçok kesimi kendisine eklemleyen ve yaptığı birçok haksız uygulamalarla halkın büyük bir kesimini sefalete sürükleyen, adalet yerine zulüm üreten AKP’ye ve onun yöneticilerine sürekli uyarı ve ikazlarda bulunan ve Müslüman olmanın ve olunmanın gereklerini yine Kur’an’a göre hiçbir baskıdan yılmadan ortaya koyan bir hareket olarak TOKAD hareketi şu an için sağlı sollu birçok kesimin çekinip sindiği  bir zamanda hak ve adalet temelli bir muhalefeti alnının akıyla tüm zorluklara ve yoksunluklara, savrulmalara ve tüm yılgınlıklara rağmen devam ettirmektedir.

Küresel ve yerel çağdaş firavunların ve onların sacayağı olan küresel ve yerel sermayedarların ve onların askerleri nato ve benzeri askeri çetelerin dünyayı ve tüm insanlığı yakıp kavuran zulümlerine en cesur, en onurlu ve şahsiyetli tavrı takınarak sadece Allaha teslimiyeti ve kulluğu esas alarak hırsların ve hırsızların ifsad ettiği, yeryüzünün tüm insanlığın ortak malı olduğunu ve üzerinde hakça bölüşüm ve adil paylaşımın sağlanmasının ancak Rabbimizin vahyine teslimiyetten geçtiğini ilan ederek tüm zayıf bırakılan halkların umudu olma yolunda ilerlemektedir.

Herkese, akletmeyi sorgulamayı araştırmayı öğütleyen, yargılamayı Allah’a havale eden, eleştirisel bakış açısı kazandırırken asla hakaret ve sövgüye izin vermeyen, dik duran ama asla dikleşip şiddete başvurmayan bir hareket olarak TOKAD, Tokat’ın ve Türkiye İslamcılığının yüz akı olmuştur.

Tevhid ve Adalet eksenli bir hareket olan TOKAD’ın bir üyesi olmaktan onur duyuyorum. Biliyorum ki bu çizgiden sapılmadığı müddetçe nice on yıllar ben de hep burada olacağım.

Selam olsun tüm TOKAD yârenlerine, selam olsun tüm Allah erlerine!

şinasi uludoğan

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın