Yeryüzünün Bütün Annelerini Getirin! / Cemil Arslan

Dünyanın bütün anneleri! Aşağıdaki resme tüm dikkatlerinizle, algılarınızla, akıllarınızla, değerlerinizle, idraklerinizle, insani duygularınızla, insaflarınızla, vicdanlarınızla çok iyi bakınız!

Bir daha bütün kişiliğinizle, kimliğinizle, varlığınızla, sevginizle, saygınızla, sınırsız hoşgörünüzle, güzel ahlakınızla, kısaca kutsal anneliğinizle yeniden bakınız!!!

Hiçbir insan, varlık, vicdan, insaf, değer, akıl, izan, söylem, hipotez, teori, yasa, tarz, metot, perspektif, sistem, model, psikoloji, sosyoloji, vs bu fotoğrafı asla tanımlayamaz, açıklayamaz, analiz edemez, ifade edemez, izah edemez!!!!!

Burada asıl sorgulanması ve yargılanması gereken temel nokta; bu insanları aç, sefil, hasta, yoksul, naçar, çaresiz ve çözümsüz bırakan küresel sermayenin, kapitalizmin, global emperyalizmin, acımasız rekabet yarışının, uluslar arası şirketlerin, kirli sömürgeci senaryoların, dünyamızı adeta cehenneme çeviren soğuk savaşların insanlığın idrakine sunulması, net bir şekilde ortaya konulması, sorgulanması, yargılanması ve değerlendirilmesidir.

Başka bir temel neden ise; açlıklara, savaşlara, sömürülere, çatışmalara, çarpışmalara, kapitalizmin kirli ve lanetli ayak oyunlarına karşı duyarsız olan; dolayısıyla körleri, sağırları ve dilsizleri oynayan sözde Müslümanların ve hatta tüm insanlığın vurdumduymaz tavırları, tutumları, yanlış düşünceleri, söylemleri, korkuları, anlaşılmaz eylemleri, akılsız davranışlarıdır.

Nedenleri, olayları ve olguları elbette sıralamak, çoğaltmak, sistematik ve periyodik olarak ortaya koymak mümkündür. Burada yapılması gereken en önemli, acil ve elzem husus; hemen her kesin elini vicdanına koyması, maddi ve manevi güçlerini birleştirmeleri, hem mevcut açlığı hem de küresel çatışmaları, çelişkileri, uçurumları, çözümsüzlükleri, dengesizlikleri, haksızlıkları, aldatmaları ve dayatmaları önleyebilmek için tüm imkânlarını seferber etmeleridir.

Ey Anneler! Sizlere çok önemli ve eşsiz görevler düşmektedir. Bu yüzden, çocuklarınızı her şeyden önce bir Müslüman/insan olarak gayet iyi yetiştiriniz. Çocuklarınıza haksızlıklara karşı gelmelerini, küresel sermayeye karşı net bir tavır takınmalarını, kirli savaş senaryolarına karşı bilinçli, korkusuz ve uyanık olmalarını, yeryüzünde Allah’ın hâkimiyetini egemen kılabilmek için var güçleriyle çalışmalarını, kimseye haksızlık yapmamalarını, düzenli, dengeli ve adil davranmalarını çok iyi bir şekilde öğretiniz!

Öyle öğretiniz ki; yeryüzünü bütün bilgileriyle, vicdanlarıyla, sarsılmaz iman ve ahlaklarıyla kuşatsınlar, insanlığı, saadete, selamete, felaha yöneltsinler, cesaretleriyle ve metanetleriyle küresel emperyalizme karşı mücadele etsinler. Dünyamızda eşit ve adil paylaşımın olduğu, haksızlıkların yaşanmadığı, savaşların olmadığı, sömürülerin bulunmadığı yahut asgari düzeye getirildiği; annelerin ağlamadığı, yetimlerin, gariplerin ve kimsesizlerin dışlanmadığı, ayaklar altına alınmadığı ve kollandığı bir düzeni, sistemi, modeli tesis etmek için çırpınsınlar!

Hülasa; beşeriyetin tüm vicdan sahibi insanları, anneleri, çocukları, evlatları birleşin, bütünleşin, hep birlikte yeni bir dünya kuralım! Yoksa ağlamakla, ah-vah etmekle, dizlerimizi dövmekle, kendimize eziyet etmekle, başkalarına beddua etmekle herhangi bir çözüm, reçete, çare üretebilmemiz imkânsız…

Yeryüzünün en sevimli, en nazik, en güzel, en hassas, en nadide, en eşsiz varlıkları olan Anneler!

Dünyamızı sevginizle, saygınızla, hoşgörünüzle, yüreğinizle, kalbinizle, gönlünüzle, sıcacık şefkatinizle, kısaca bütün insani hasletlerinizle öyle kuşatın ki; bütün insanlık kurtulsun, sömürüler ve çatışmalar olmasın, açlıklar ve acımasızlıklar son bulsun.

“Yepyeni bir dünya” ve “alternatif bir hayat modeli” hakim olsun!!!!!!!!!

platformhaber.net

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın