Yeni Evrede Sendikaların Misyonu – Ahmet Örs

24 Mayıs 2011 Tokad 1

Sendikalar temelde kapitalist tahakküme meydan okumayı amaç edinen kurumlardır. İnsanın fiili köleliğine meydan okumak için gerçekleştirilen örgütlenmelerdir. Bu misyondan uzaklaşan örgütlenmelere artık sadece bir düşünce […]