Kudüs Günü: Kudüs’ün Özgürlüğü Ümmetin Özgürlüğüdür

Bismillahirrahmanirrahim

Kıymetli kardeşlerimiz,

Bugün Ramazan’ın son cuması…

Her Ramazan ayının son cumasını dünya Müslümanları Kudüs Günü adıyla anlamlandırıyor ve Kudüs’ün, Mescid-i Aksâ’nın özgürlüğü için meydanlara iniyor.

Biz de yıllardır yaptığımız gibi yeni bir Kudüs Gününde Kudüs’ün ve Mescid-i Aksâ’nın özgürlüğü için meydanlara indik; özgürlüğün sesini yükseltme ahdimizi yineleme kararlılığımızla buradayız.

kudüs günü-4

Değerli dostlar,

Kudüs tam 50 yıldır esir…

Mescid-i Aksa 50 yıldır Siyonist postalların altında tutsak…

Yarım asrı bulan bu felaket bugün itibariyle bütün ümmetin üzerine çöreklenmiş durumda.

Ortadoğu alabildiğine acının, kan ve gözyaşının merkezi haline gelmiş durumda.

Bölgemizde Siyonist ve emperyalist saldırganlık, gözü dönmüşlük at koşturuyor.

Ümmet, türlü fitnelerle birbirine düşürülmüş durumda.

İşbirlikçi rejimler İsrail ve ABD’yi dost ilan etmek için yarışıyor.

Bütün bu dağılmışlık içinde intifada çocukları Kudüs’ten Gazze’ye yeni bir diriliş hamlesi yapmak için direniyor.

Direnişleriyle ellerimizden tutuyor, geleceğimizi aydınlatıyorlar.

Ey Kudüs yârenleri,

Bugün Kudüs ihanet ve işbirlikçilik kıskacında nefes alamaz hâle gelmiştir.

Bugün Kudüs stratejik ortaklıklar ve bölgesel çıkarlara kurban verilmiştir.

Ortadoğu rejimleri bir yük olarak gördükleri Kudüs davasını tümüyle sırtlarından atmışlar, terörist İsrail’le dostluk yarışına girmişlerdir.

Körfez ülkelerinden Türkiye’ye bu ihanet sarmalını açık bir şekilde görüyoruz.

Türkiye hükümeti İsrail’le dostluk anlaşması imzalamış, Mavi Marmara davasını düşürmüş, Nekbe Gününü İsrail’in milli günü olarak tebrik etmiş, Filistin doğalgazını yağmalayan Siyonist çete ile doğalgazın satışıyla ilgili planlamalara girişmiştir.

Bütün bu kirli ilişkileri reddediyoruz.

İsrail’in dostu olmayacağız.

İşbirlikçilik ve ihanet süreçlerinden berîyiz.

Rabbimizin izniyle canımızın son nefesine kadar İsrail’i reddedecek, onu meşrulaştırmaya çalışan her adımın şiddetle karşısında olacağız.

kudüs günü-2

Ey Müslümanlar, ey vicdan sahibi bütün insanlık,

Kudüs, Ortadoğu’ya, İslam âlemine dönük Siyonist ve emperyalist saldırganlığa direnişin sembolüdür.

Filistin halkının verdiği amansız direniş yalnız bırakılamaz.

Filistin halkının verdiği büyük direniş boş laflarla desteklenemez.

İsrail’le dostluk anlaşmaları yaparak, Amerikan şemsiyesi altında toplanarak Kudüs davası yüceltilemez.

Bu, kocaman, pervasız bir yalandır. Bu yalana teslim olmamalıyız.

Yüreği direnişle çarpan Kudüs dostları,

Dünya Kudüs Günü bütün ezilenlerin, yoksulların, hürriyeti gasp edilenlerin özgürleşme davasının sembolü olan bir gündür ve her günümüz bu bilinçle bu uğurdaki mücadelenin günü olmalıdır.

İntifada ateşi ve coşkusu bütün yürekleri tutuşturmalı, tevhid ve adaletin meşalesini yükseltecek İslami mücadele bütün halkların kurtuluş umudu olarak insanlığın ufkunda ışımalıdır.

Yaşasın özgür Kudüs!

Yaşasın İntifada!

Kahrolsun İsrail, kahrolsun Amerika!

Yaşasın Filistin direnişimiz!

EĞİTİM İLKE-SEN (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası, www.egitimilkesen.org)

SAĞLIK İLKE-SEN (İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası, www.saglikilkesen.org)

TOKAD (Toplumsal Dayanışma, Kültür, Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği, www.tokad.org)

ÖYB (Özgür Yazarlar Birliği, www.ozguryazarlarbirligi.org)

(Topluluk adına, Şinasi Uludoğan, Eğitim İlke-Sen Tokat İl Temsilcisi)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın