Alın terinin hakkı için direnen metal emekçilerini işten atan sermaye hesap verecek!

EĞİTİM İLKE-SEN ve İNANÇ İLKE-SEN, Bursa’da çalışma koşul ve ücretlerinin iyileştirilmesi için direnen metal işçilerini işten atan TOFAŞ’ı İstanbul’daki genel müdürlüğü önünde protesto etti. Yine aynı şekilde direnen işçilerini işten çıkaran MAKO ve OTOTRİM fabrikaları da protesto edildi.

 

Eylemde basın açıklamasını Eğitim İlke-Sen MYK üyesi Ahmet Örs okudu.

Örs açıklamasına ağır çalışma koşullarına, düşük ücretlere, uzun çalışma sürelerine karşı ayağa kalkan Bursa ve çevre illerdeki metal işçilerinin direnişinin Türkiye’deki emek mücadelesine yeni bir motivasyon kattığını söyleyerek başladı ve “Bugün önünde bulunduğumuz TOFAŞ firmasının da dâhil olduğu büyük sermayenin bu süreç boyunca işçiler üzerinde nasıl bir sömürü ve sindirme politikası güttüğü ortaya çıkmıştır.” dedi.

Konuşmasını “İşçi direnişinin kararlı tutumu karşısında mutabakata varmak zorunda kalan işveren vekillerinin “Bu olaylardan dolayı hiçbir işçiye yasal işlem yapılmayacak, herkes sendikal tercihinde özgür olacak.” demelerine rağmen Bursa’daki fabrikalarda Ramazan ayı içinde bulunduğumuza bile bakılmadan işçi kıyımları başlamıştır.” diye sürdüren Ahmet Örs , bu fabrikalardan biri olan Koç Holdinge bağlı TOFAŞ’ta da CEO Cengiz Eroldu‘nun namus sözüne rağmen işçilere mobbing uygulandığını, Türk Metal’e geri döndürme baskıları açıkça görülürken yeni giren işçilerin oryantasyon eğitimi adı altında Türk Metal sendikasının adres gösterildiğini açıkladı.

Çelik-İş sendikası için faaliyet yapanlardan 6’sı işitme engelli olmak üzere 84 kişinin yemek saatinde “Bizler işçiyiz, dilenci değil!” dedikleri için işten atıldığını hatırlatan Örs, “Bu kıyımlar Bursa genelinde TOFAŞ’ta 84, MAKO’da 60, Ototrim’de 44 olmak üzere toplamda 188’i bulmuştur. Ayrıca bu hak arama mücadelelerinden dolayı işten çıkarılanlar Türk Metal ve MESS sendikalarının bulunduğu diğer fabrikalarda yönetim kurulu kararlarınca işe alınmamaktadır.” diye konuştu.

İfsada dayalı üretim biçimini köleleştirmek istedikleri halka dayatan, insanların yoksulluk ve yoksunluklarını rant ve sömürü düzenleri için fırsat bilen işçi ve alın teri düşmanı kapitalist yağmacılara emekçilerin geçit vermeyeceğini vurgulayan Örs, açıklamasını “Yeryüzünün mutlak hâkimi Âlemlerin Rabbi olan Allah’tır. Emekçi kardeşlerimizi şu Ramazan ayında kendilerince açlıkla terbiye etmeye çalışanlar Mâ’ûn Sûresinde kınanan hakikat inkârcılarıdır. Şüphesiz ki Allah zalimlerin yaptıklarından haberdardır.” sözleriyle bitirdi.

Eylem sırasında “İçi düşmanı TOFAŞ hesap verecek, İşçi düşmanı sermaye hesap verecek, Yaşasın direnen metal işçisi, Emekçiler köle olmayacak, Sermayenin değil Rabbimizin kuluyuz” sloganları atılıp tekbir getirildi, pankartlar ve dövizler taşındı.

Eyleme TOKAD ve Özgür Yazarlar Birliği de destek verdi.

Haber: Mine Gülmez

 

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Alın terinin hakkı için direnen metal emekçilerini işten atan sermaye hesap verecek!

Değerli arkadaşlar,

Geçtiğimiz ay Bursa’da on binlerce metal işçisinin hak ve adalet mücadelesi için ayağa kalktığına şahit olduk. Ağır çalışma koşullarına, düşük ücretlere, uzun çalışma sürelerine karşı ayağa kalkan Bursa ve çevre illerdeki metal işçilerinin direnişi Türkiye’deki emek mücadelesine yeni bir motivasyon katmıştı.

On binlerce işçinin haftalarca süren direnişi neticesinde paniğe kapılan sermaye çevreleri türlü yollar denemiş, yandaş sendika Türk Metal marifetiyle direnişi baltalamaya çalışmıştı. Bugün önünde bulunduğumuz TOFAŞ firmasının da dâhil olduğu büyük sermayenin bu süreç boyunca işçiler üzerinde nasıl bir sömürü ve sindirme politikası güttüğü ortaya çıkmıştı.

İşçi direnişinin kararlı tutumu karşısında mutabakata varmak zorunda kalan işveren vekillerinin “Bu olaylardan dolayı hiçbir işçiye yasal işlem yapılmayacak, herkes sendikal tercihinde özgür olacak.” demelerine rağmen Bursa’daki fabrikalarda Ramazan ayı içinde bulunduğumuza bile bakılmadan işçi kıyımları başlamıştır.

Bu fabrikalardan biri olan Koç Holdinge bağlı TOFAŞ’ta da CEO Cengiz Eroldu’nun namus sözüne rağmen işçilere mobbing uygulaması, Türk Metal’e geri döndürme baskıları açıkça görülürken yeni giren işçilere oryantasyon eğitimi adı altında Türk Metal sendikası adres gösterilmiştir. Çelik-İş sendikası için faaliyet yapanlardan ise 6’sı işitme engelli olmak üzere 84 kişi yemek saatinde “Bizler işçiyiz, dilenci değil!” dedikleri için işten atılmıştır. Bu kıyımlar Bursa genelinde TOFAŞ’ta 84, MAKO’da 60, Ototrim’de 44 olmak üzere toplamda 188’i bulmuştur. Ayrıca bu hak arama mücadelelerinden dolayı işten çıkarılanlar Türk Metal ve MESS sendikalarının bulunduğu diğer fabrikalarda yönetim kurulu kararlarınca işe alınmamaktadır.

Bu durum bize bir hakikati bir kez daha kesin olarak göstermiştir ki, zalim sermaye çevreleri işçiler, emekçilere verdiği sözü asla tutmaz! İlk fırsatta onları ezmenin, alın terini çalmanın planını yapar! Emekçinin alın terini sömürerek şişen büyük sermayenin anladığı tek dil direniştir.

Ülkeyi ve insanımızı sınırsızca sömürme yetkisini kendinde gören sermaye sahipleri, emeğe karşı kendilerini kollayan siyasal çerçevenin de yardımıyla hoyratlıklarına devem etmektedirler. İfsada dayalı üretim biçimini köleleştirmek istedikleri halka dayatan, insanların yoksulluk ve yoksunluklarını rant ve sömürü düzenleri için fırsat bilen işçi ve alın teri düşmanı kapitalist yağmacılara emekçiler geçit vermeyecektir.

Türkiye’de 1980’dan bu yana uygulanan ve son 12 yıldır iyice tavan yapan emek düşmanı ve sermaye sevici politikalar bugünkü adaletsiz paylaşımların ve işçi kıyımlarının, alın teri düşmanlığının baş sebebidir. Kapitalist sömürü düzeninin iyice derinleştiği ve sistem içine çekilerek etkisizleştirilen sahte sendikaların işbirlikçiliklerinin iyice deşifre olduğu şu günlerde yeni bir mücadele biçimini yükseltmemiz kaçınılmazdır.

İşlerinden atılan kardeşlerimize sahip çıkmayan, meselenin en başında büyük tekelleşmelere geçit vererek zulüm ve kölelik politikaları üzerinde yükselen sistemle birlikte köleliği derinleştiren yağmacı sermayenin karşısına dikilmeye devam edeceğiz.

Yeryüzünün mutlak hâkimi Âlemlerin Rabbi olan Allah’tır. Emekçi kardeşlerimizi şu Ramazan ayında kendilerince açlıkla terbiye etmeye çalışanlar Mâ’ûn Sûresinde kınanan hakikat inkârcılarıdır. Şüphesiz ki Allah zalimlerin yaptıklarından haberdardır.

Yaşasın Direnen Metal İşçisi!

Metal İşçisi Yalnız Değildir!

Kahrolsun Köleci Kapitalist Yağma Düzeni!

TOFAŞ, MAKO, OTOTRİM ve tüm emek sömürücüsü sermaye hesap verecek!

 

EĞİTİM İLKE-SEN (İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası, egitimilkesen.org)

İNANÇ İLKE-SEN (İlkeli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Dayanışma Sendikası, inancilkesen.org)

TOKAD (Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği, tokad.org)

ÖYB (Özgür Yazarlar Birliği, ozguryazarlarbirligi.org)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın