Müslüman Gençlik Dinamik ve Güçlü Alternatifler Üretebilmelidir

Özgür Açılım Platformu üyesi olan Ammar Kılıç TOKAD’da bir seminer verdi. Konuşma süresince Ammar Kılıç özet olarak; bağımsız-eleştirel bir İslami hareketin oluşumunda rol üstlenebilecek gençliğin bağımsız, güçlü bir İslami söylemi dillendirebilecek hem entelektüel hem de siyasi bir donanıma sahip olmamasının sadece hayal kırıklıklarına yol açacağını söyleyerek  genel itibariyle şu tespitlerde bulundu:

Dört senelik bir öğrenci platformu olarak üniversite arkadaşlarıyla çeşitli okumalar yapıyoruz. Bu tecrübeden yola çıkarak çeşitli sorular etrafında konuyu açacağız.

-Kategorik olarak bir İslamcı gençlikten bahsetmek ne kadar doğrudur. Öncelikle böyle bir gençlikten bahsetmek tartışılabilir/tartışılmalıdır.

-Bugün İslamcı gençlik önadı altında bahsettiğimiz hareket bağımsız hareket etme iradesine sahip gençliğin oluşturduğu bir zeminde hareket etmektedir.

-28 Şubat öncesi Milli Görüş gençliğinin hakim bir rengi ve haricinde daha radikal bir öğrenci hakimiyeti vardı, üniversitelerde.

-28 Şubat şokuyla birlikte üniversiteler on senedir bu açıdan boş. AKP sürecinde ise daha iktidara angaje olarak varlık gösteren öğrenci grupları var.

-Var olan üniversite öğrenciliği ise ağabeyliğin, üstatlığın haricinde daha bağımsız eleştirel bir şeyler söyleyememekte. Bu noktada hem çıtayı yükseltememe hem de engellenme söz konusu, söz konusu gençlik için.

-Tekrar yaptığımız tespite dönük bir vurguyla başlarsak, kategorik olarak yapılan bir gençlik ayrımı İslami hareketin sadece gençlikten oluştuğu zannına dönüşebilecek bir yanılsamaya yol açabilir.

-Öte yandan var olan durumda bahsi geçen hareket meselesi belli yerlerde bazı köşe kapmalara indirgenmiş haldedir.

-Özgür Açılım AKP’nin var olan Kemalist vasiyetle mücadele sürecinde kuruldu.Bu aşamada pek fazla öğrenci grubu yoktu.

-Bu süreç ilerlediğinde Emek Adalet çevresinde var olanlar, yine Boğaziçi’nde Felah Grubu, Ankara’da Hür Beyan, Özgür-der üniversite gençliği gibi öğrenci gruplar çeşitli çalışmalar yürütüyor.

-Bu noktada bir sorun olarak bu gruplarda yer aldıktan sonra mezun olan arkadaşların ne yapacakları, yeni konumlarının getireceği sorumlulukları tartışılmalı. Ek olarak benzeri bir sorun olarak var olan cemaatlerin kısırlığından çıkıp ayrılan insanların bir boşluğa düşme tehlikesi söz konusu olabilmekte. Burada bu insanların bulunabileceği dinamik güçlü alternatifler oluşturmalıyız.

-Gösterilen eylemlilikler işin başında tereddüt eden arkadaşlar süreç devam ettirildiğinde bu arkadaşlar tereddütlerini yıkıp daha aktif bir pozisyonu kazanabilmekteler.

-Öğrenci olma dinamizmini canlandırabilmek için, bu açıdan çıtayı yükseltebilmek için, öğrenci buluşmaları gerçekleştirdik, özgür açılım platformu olarak. “Müslüman Öğrenciler Buluşuyor” başlıklı oturumlarda çeşitli konular tartışıldı/gündeme taşındı.

-‘İslamcı gençlik’, entelektüel bir darlığa düşerse mazlumlara bir çağrı olabilme potansiyelini kaybedecektir.

-Üniversite farklı karşılaşmaların, farklı gruplarla konuşabilmenin imkanını sunan yerler. Bu yeni verimli bir tecrübeye sahip olabilmenin imkanını sunacaktır.

-Şu anda meydana çıkabilmenin koşulu güçlü bir söylemi kuramayacak bir acizlik ve kısırlık içinde öğrenci grupları.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın