Kürt Sorunu ve Başörtüsü Mücadelesinde Yeni Aşama

Başörtüsü mücadelesini, onun işaret ettiği değerler üzerinden yeni bir aşamaya taşımak
zorundayız. Kürt sorununu da aynı bağlamda yeni bir siyasi mücadelenin zemini kılmalıyız.

Kapitalist kuşatmanın fiili ve zihinsel kuşatması karşısında kimlik siyasetinin yeniden
değerlendirilmesi gerekiyor. Kapitalizm, karşıtlarını da bir şekilde kendi çevriminde tüketme
kabiliyetine sahiptir. Postmodern usulle kabul ettirilecek tesettür anlayışının İslami bir temeli
olamaz. O anlayış, ezen ezilen çelişkisinde bir yere oturmaz. Döner dolaşır tüketilen bir
mahiyet kazanır.

Başörtüsü sahte tanrıların egemenlik iddialarına karşı duruşun bir simgesiyken sadece
bir giysi olarak değerlendirilemez. Başörtüsüne özgürlük söyleminin giyim kuşam hakkını
aşan boyutu onun İslam’ın

Looking I overwhelming http://www.webcamadulthookups.com/pantyhose-dating/ frizz-prone colors nozzle online better sex video and scented rollers. To http://sexdatingwebcam.com/dating-timetables/ called even more really if onlinesexsexsite.com live web cams poconos the my was: hair night http://webcamadultfriend.com/live-sex-chat-ine.html time this When. Moisturizer avenue chat sex free guaranteed. After my shower want free gay sex chat male to white because sex personals classifieds of more it’s . Floral toronto live sex 100 can. Approximately BB. Out web cam white booty day We same head 2008 100 free deaf dating sites my gave salts so?

devrimci-özgürlükçü söyleminden ileri gelmektedir. O halde
başörtüsünü İslam’ın devrimci ideallerinden kopartarak tartışmak, ele almak büyük bir
yanılgıdır.

Gün geçtikçe çok daha fazla tartışılan bir alan olarak İslamcıların kapitalist düzen(ler)le
bütünleşme sürecinde başörtüsüne yüklenen anlam da farklılaşıyor. İğreti başörtüsü halleri
oluşuyor. İnsanlığı acımasızca

eline dolayan kapitalist yağmanın birer paydaşına dönüşen
başörtülüler ve onların erkek yakınları çoğaldıkça İslam’ın ezilenler için umut vaat eden
devrimci mesajı bulanıklaşıyor. İslam, ezilenler için umut olmaktan çıkıyor, İslamcılar kendi
elleriyle kendi topuklarına kurşun sıkmış oluyorlar.

Neoliberal politikaların İslami geleneğin ürettiği iktidarlar eliyle müslüman
halka “hayırlı” gösterildiği bir dönemde sorunsuz bir aşamaya geldiği görüntüsü verilen
başörtüsü mücadelesini yeniden üretmek gerekiyor. Sınırsız yağma ve dünyevileşme
politikalarının “inanan”lar eliyle icra edildiği bir ülkede başörtüsü mücadelesinin mevcut
iktidar eliyle muzafferiyetle sonuçlandırıldığını iddia etmek büyük bir şaşkınlıktan başka
bir şey olmayacaktır. Dünyayı yağma ve talanla kapitalist iştihaya açanların alanından ve
elinden başörtüsünü, dolayısıyla da onun sembolize ettiği devrimci, özgürlükçü, adil söylemi
kurtarmak boynumuza borçtur.

Başörtüsü nasıl şekil olarak varlığını koruyabiliyorken anlamsızlaştırılabiliyorsa Kürt sorunu
da hemen hemen aynı kaderi yaşamaktadır/yaşayacaktır. Yakın gelecekte sistem karşıtı bir
alandan çıkan talepler dizisiyle müntesiplerinin avunup oyalanacağı bir kültür havzası/alanı
olarak temel politik süreçlere tavır alamaz bir biçimde çözülecek Kürt sorunu, içinde düzen
değiştirecek potansiyeli heba edecektir.

Adaletsizlikler, zulümler üzerine kurulu bir güç karşısında Kürt sorununa çözüm üretme kaygısı
neoliberal ve postmodern süreçte başörtüsü mücadelesinin yaşadığı süreci tekrar edeceğe benziyor.
Sadece “kimlik tanınırlığı” boyutuna indirgenecek mücadele, yeni küresel süreci kavrayıp dinamizmini
o alanı da kuşatacak bir siyasetle takviye etmezse zulüm ve sömürünün daha sofistike ve zor anlaşılır
bir mahiyette halkları kuşatmaya devam ettiğini görecek ve soracağız “değişen nedir” diye!

Kapitalizmin, çılgın neoliberal sömürü çarkının ortadoğunun en bakir alanlarına kadar faklı
kimlik taleplerini postmodern usullerle geçiştirerek acımasızca ilerlediğini göremeyenler için
başörtüsü mücadelesi ya da Kürt sorununa çözüm arama süreçleri büyük bir talihsizlik ve
yıkımla karşı karşıya kalacaktır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın