Tokat’tan Mısır ve Tunus İntifadasına Selam!

TOKAD ve Özgür Eğitim-Sen Tokat İl Temsilciliği Mısır ve Tunus intifadasıyla dayanışma eylemi düzenledi.

Kar yağışı altında gerçekleşen eylemin açış konuşmasını yapan Özgür Eğitim-Sen MYK üyesi Ahmet Örs, Tunus ve Mısır halkının diktatörlere karşı isyan ettiklerini, yıllardır süren zulüm politikalarına karşı ayağa kalktıklarını, kendilerinin de Tokat ve Türkiye’den bu intifadaya her zaman destek olacaklarını, kendi ülkelerinde de zulme karşı küresel intifadayı besleyecek mücadelenin her zaman içinde olacaklarını söyledi.

Ahmet Örs’ten sonra söz alan Özgür Yazarlar Birliği Genel Sekreteri Doğan Özlük, Türkçe ve Arapça yaptığı konuşmada Tunus ve Mısır gençlerini selamladı. Oradan yükselen İntifadanın bölgedeki diğer dikta rejimlerini de sarsacağını, dalga dalga yayılacak isyanın bütün haksızlık ve zulümlere karşı özgürlük bayrağına dönüşeceğini söyledi. Kendilerinin de Türkiye’de her türlü köleleştirmeye karşı mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Özlük, konuşmasını Tunus ve Mısır intifadasını tebrik ederek sona erdirdi.

Eylemciler adına basın açıklamasını TOKAD mensuplarından Habil Sağlam okudu. Sağlam açıklamasına Tunus ve Mısır halkını selamlayarak başladı. Sağlam, konuşmasında “İnsanların ekmeklerini çalanlar, özgürlüklerini yasaklayanlar günü gelince ayağa kalkan ezilenlere ağır bir hesap vereceklerdir. Tunus ve Mısır halkının ve onları takip eden diğer halkların hepimize verdiği ders budur. Bu ders insanın inancı, ekmek ve haysiyeti için her zaman ayağa kalkabileceği dersidir. Herkes bu dersi iyi kavramalıdır. Bu dersten hem ezenler hem de ezilenler kendi durumları ile alakalı sonuçlar çıkarmalıdır.” dedi ve Türkiye halklarının da haksızlıklar karşısında ayağa kalkan Tunus ve Mısır halklarının yükselttikleri intifadadan ders çıkarmaları gerektiğini vurguladı.

Eylem boyunca “Yaşasın Tunus ve Mısır İntifadası!” ve “Kölelere Özgürlük!” pankartlarının yanı sıra “Yaşasın Küresel İntifada, No Mubarek Yes Freedom, Hurriyet-Freedom-Özgürlük, Tunus Devrimi Onurumuzdur, Katil Mübarek Mısırdan Defol, Diktatörler Yenilecek Ezilenler Kazanacak, Alev Alan Ateş Söner mi Hiç” dövizleri taşınırken “Dün Tunus’ta Bugün Mısır’da Yaşasın Küresel İntifada, Şehitlere Selam Direnişe Devam, Diktatör Mübarek Devrilecek, Direnenler Kazanacak Diktatörler Yenilecek, Uyan Diren Özgürleş” gibi sloganlar atıldı, tekbirler getirildi.

Eylemde okunan basın açıklamasının tam metni aşağıdadır:

TUNUS VE MISIR HALKLARI EZİLEN HALKLARA ÖRNEK OLMUŞTUR!

Tunus ve Mısır halkları baskı ve zorbalığa isyan ettiler, ezilen halkların umudu, işaret fişeği oldular. İsyanları sadece kendi diktatörlerini devirmeyi hedeflemedi. Bütün insanlığa musallat olan zalim sistemleri hedefledi. Kendilerini yürekten kutluyoruz.

Tunus’ta sokakta dahi başörtüsünü yasaklayan, halkı esaret altında tutan zalimler halkın yükselen öfkesi karşısında duramayarak başka ülkelere kaçmışlardır. Mısır’da da er geç aynı akıbet gerçekleşecektir. Şu bir kez daha görülmüştür ki, hiçbir güç halkın öfkesi, isyanı karşısında tutunamaz.

İnsanların ekmeklerini çalanlar, özgürlüklerini yasaklayanlar günü gelince ayağa kalkan ezilenlere ağır bir hesap vereceklerdir. Tunus ve Mısır halkının ve onları takip eden diğer halkların hepimize verdiği ders budur. Bu ders insanın inancı, ekmek ve haysiyeti için her zaman ayağa kalkabileceği dersidir. Herkes bu dersi iyi kavramalıdır. Bu dersten hem ezenler hem de ezilenler kendi durumları ile alakalı sonuçlar çıkarmalıdır.

Hak ve özgürlükleri yok sayılmış, ekmeği çalınmış her insan, her topluluk zalimlere karşı bir devrim potansiyelini bağrında taşımaktadır. Bu potansiyel bazen erken bazen de uzun süreçler sonucunda ortaya çıkacaktır ama muhakkak şeref ve haysiyet baskıyı bertaraf edecektir.

Ortadoğunun mazlum halklarının ayağa kalkışı yeni bir dönemeçten geçtiğimizin bir göstergesidir. Bu dönemeç artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir süreci işaret ediyor. Bilgi paylaşımı ve örgütlenmenin hız kazandığı bir zaman diliminde hakikatlerin gizlenmesi zorlaşıyor, yükselen bilinçler dayatmaya boyun eğmiyor.

Kapitalizmin, dayatmacı ideolojik tutumların mahkûmiyetindeki halklar için Tunus ve Mısır halkının ayağa kalkışı muhteşem bir örnekliktir. Bu örneklik, hiç kuşku duyulmasın ki bir levha olarak bütün ezilen halkların duvarlarında, kalplerinde asılı kalacak ve ısrarla takip edilecektir.

Mısır diktatörü Mübarek, Tunus diktatörü gibi Bin Ali gibi zalimler kendi halklarının, tarihin ve Rahman’ın önünde hesap verecekler ve küresel intifada selinde boğulup gideceklerdir. Son firavun devrilirken mazlum ve mustazaf halklar geleceğe daha bir umutla bakacaklardır. Bu vesile ile şehitlerin bereketlendirdiği Tunus ve Mısır halkının özgürlük mücadelesini tebrik ediyor, isyan ve intifadalarında yanlarında olduğumuzu beyan ediyor, bizim de halk olarak bu süreçten gerekli dersleri çıkaracağımızı ümit ediyoruz.

www.tokad.org

2 yorum

Bir yanıt bırakın