Görsel Yok

Generaller Giderken

02 Ağustos 2011 Tokad 0

Komutanların istifası ya da emekliliklerini istemeleri iktidar çerçevesinde yapılan tartışmaları yeni bir boyuta taşımış oldu. Son zamanlarda azalmakla birlikte AKP’nin sisteme tam manasıyla egemen olamadığı […]

Yeni Evrede Sendikaların Misyonu – Ahmet Örs

24 Mayıs 2011 Tokad 1

Sendikalar temelde kapitalist tahakküme meydan okumayı amaç edinen kurumlardır. İnsanın fiili köleliğine meydan okumak için gerçekleştirilen örgütlenmelerdir. Bu misyondan uzaklaşan örgütlenmelere artık sadece bir düşünce […]

Görsel Yok

Hangi yeni ufuklar?

15 Mayıs 2011 Tokad 0

Dış politikada önemli adımlar atıldığına, Davutoğlu ile başka ufuklar çizildiğine dair İslami çevrelerde ve genel kamuda bir kanaat var ve bu kanaat esasen bir şehir […]