Etiket: SEKA

  • İslam rekabeti ve cimriliği yasaklar, dayanışmayı teşvik eder

    İslam rekabeti ve cimriliği yasaklar, dayanışmayı teşvik eder

      TOKAD “Ramazan ve Kur’an” sohbetlerinin onuncusunda Ahmet Örs, “Kötü ve Yerilen Tutum ve Davranışlar” bahsinde “Cimrilik” meselesiyle ilgili ayetleri ele aldı. Sohbette şu değerlendirmeler öne çıktı: “Cimrilik yapana ve kendi kendine yeterli olduğunu zannedene ve nihai güzelliği/iyiliği yalanlayana gelince, onun için zorluğa ve sıkıntıya giden yolu kolaylaştırırız: bakalım serveti onu koruyacak mı (mezarına) girdiği […]