Görsel Yok

Sizin İdeolojiniz Size, Bizim Dinimiz Bize!

22 Şubat 2009 Tokad 0

TOKAD mensupları, Özgür-Der ve İlkav’a açılan davalarını kınarken, AK Parti Hükümeti’ni de eleştirdi. Açıklama “Her türlü zulme, haksızlığa ve zorbalığa “one minute” değil, “lâ” diyoruz!” […]