Görsel Yok

Hucûrat Suresinde Toplumsal Farklılıklara Yaklaşım

27 Mart 2012 Tokad 0

Seminerlerimizde bu hafta Şinasi Uludoğan “Hucurât Sûresinde Toplumsal Farklılıklara Yaklaşım” konusunu işledi. Mü’minler arası ilişkilerden Müslim-gayrimüslim unsurların münasebetlerine kadar sûrenin önemli mesajlar verdiğini söyleyen Uludoğan, […]