Türkiye NATO’dan Ayrılsın, Emperyalist Üsler Kapatılsın!

Emperyalizme ve NATO’ya Karşı Eylem Birliği (EKEB), “Türkiye NATO’dan Ayrılsın, Emperyalist Üsler Kapatılsın” talebiyle her ay düzenleyeceği eylemlerini ilkini Üsküdar İskelesinde gerçekleştirdi. Birlik adına basın açıklamasını TOKAD İstanbul İl Temsilcisi Emre Karaca okudu.
Karaca’nın okuduğu açıklama şöyle:

Türkiye NATO’dan Ayrılsın, Emperyalist Üsler Kapatılsın!

Değerli arkadaşlar,
“Emperyalizme ve NATO’ya Karşı Eylem Birliği” (EKEB) olarak bugün “Türkiye NATO’dan Ayrılsın, Emperyalist Üsler Kapatılsın!” talep ve çağrısıyla aylık eylemlerimizi başlatıyoruz.
Türkiye’nin 1952’den bu yana üye olduğu NATO, emperyalizmin vurucu gücü olarak Türkiye aracılığıyla bölgemize yerleşmiş, memleketimizi emperyalist güçlerin ileri karakolu hâline getirmiştir.
Küreselleşen dünyada çokuluslu sermayenin jandarmalığını yapan NATO, bir yandan açık bir şekilde ülkelere müdahale edip operasyonlar gerçekleştirmiş, bir yandan da halkların geleceklerine dönük her türlü çok boyutlu kuşatmayı planlayıp yönetmiştir.
Dostlar,
Türkiye, bölgedeki misyonuyla paralel bir biçimde emperyalist blokla girdiği işbirlikçi pozisyonunu NATO ile birlikte gerçekleştirdiği her bir projede yeniden kanıtlamaktadır.
Uzun süredir NATO ile beraber Afganistan’da işgalci güç içinde yer alan Türkiye’nin rolü hiçbir şekilde kabul edilemez. NATO gücünün Afganistan’da yıllar boyunca gerçekleştirdiği katliamları hepimiz çok iyi biliyoruz. NATO üyesi her ülkenin olduğu gibi Türkiye’nin ellerine de masum Afgan köylülerinin kanları bulaşmıştır.
NATO’nun iki sene önce Libya’ya gerçekleştirdiği saldırıda da Türkiye hiç çekinmeden emperyalistlerin yanında saf tutmuştu! Katil NATO’nun taleplerini sorgusuzca kabul eden Türkiye, Libya’nın sınırsızca küresel güçlerin sömürüsüne açılmasına yardımcı olmuş, herhangi bir karşı koyuş içinde olmamıştır.
Arkadaşlar,
Katil NATO ile Türkiye’nin ilişkileri AKP iktidarında daha da derinleşmiştir. 2012 yılında NATO’nun tek kara karargâhı olarak İzmir seçilmiştir. Aynı yıl içinde kurulan Kürecik füze radarı ise tam manasıyla Ortadoğu halklarının geleceğine kurulmuş en büyük tuzaklardan biri olmuştur. İsrail’in güvenliğini amaçlayan, Amerika’nın bölgedeki rolünü derinleştirerek Ortadoğu ülkelerine dönük tehditlerini artıran Kürecik radarı Anadolu’nun bağrına saplanan bir hançer gibi orada durmaktadır.
Türkiye, batısından doğusuna kadar emperyalistlerin üs ve karargâhlarıyla doldurulmuştur. Her fırsatta bağımsızlık edebiyatı yapan yöneticilerin bu zavallı ve işbirlikçi politikalara karşı söyleyebilecek sözleri olabilir mi? 1955’ten bu yana bir utanç adacığı olarak İncirlik’te duran ABD üssünün kaldırılması şöyle dursun, her geçen yıl bu işbirlikçi üs ve politikalar artırılmıştır.
Emperyalist müdahalenin iç savaş fitnesiyle viraneye çevirdiği Suriye bahanesiyle güney illerine yerleştirilen Patriotlar ise başka bir utanç sembolü olmuştur. Anadolu’nun dört bir yanına yerleşen emperyalist üsler ülkemizin ve Ortadoğu’nun geleceğini kökten tehdit etmekte; halklara, direniş hareketlerine yeni boyunduruklar vurmaya çalışmaktadır!
Emperyalistlerin yağma ve talanı yaygınlaştırıp derinleştirmek için gerçekleştirdikleri işgal ve operasyonlarda yer alanlar elbet bir gün mazlum halklara bunun hesabını vereceklerdir! Bu hesabı biz soracağız!
Arkadaşlar,
Emperyalistlerin füze rampasına, saldırı üssüne, koçbaşına dönüşen Türkiye, işbirlikçi politikalarına derhal son vermelidir. Bunun ilk adımı olarak NATO’dan çıkmalı, emperyalist üsleri kapatmalıdır!
Biz, bu taleplerimizi NATO’yu ülkeden kovana; üsleri birer birer söküp atana kadar tekrar etmeye, haykırmaya devam edeceğiz!
Evet, bir kez daha söylüyoruz:
Türkiye NATO’dan ayrılsın!
İncirlik üssü kapatılsın!
Kürecik NATO füze radarı sökülsün!
NATO İzmir kara karargâhı dağıtılsın!

EKEB [Emperyalizme ve NATO’ya Karşı Eylem Birliği]
adına
Emre Karaca
TOKAD İstanbul İl Temsilcisi

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın