Van Buluşması Sonuç Bildirgesi

Adalet ve Özgürlükler Platformu, Van Buluşması Sonuç Bildirgesi’yle 11. buluşma çerçevesinde yapılan oturumlarda gündeme aldığı konuları kamuoyuyla paylaştı.

2005 yılında başlayan ve halen farklı şehirlerde yürütülen eylemlerin koordinasyonu ve gündem konularının istişaresi için Van’da buluşan platform temsilcileri Türkçe ve Kürtçe olarak hazırladıkları sonuç bildirgesini kamuoyuna duyurdu. Adalet ve Özgürlükler Platformu bileşenlerinin dışında Diyarbakır’da 54 STK’nın ortaklaşa yürüttüğü platforma bağlı Başörtüsü Komisyonu’nun da hazır bulunduğu Van Buluşması’nda Kürt sorunu ve başörtüsü yasağının ele alındığı bir panel dışında istişare toplantıları düzenlendi.

2011 Genel Seçimleri’yle birlikte ortaya çıkan tablonun değerlendirildiği buluşmada, toplumsal sorunlar da yeni anayasa süreci bağlamında ele alındı. Dokunulmaz maddeler ile başlangıç ilkesinin aynı kaldığı bir değişikliğin çözüm sağlamayacağı görüşünün ağırlık kazandığı toplantılarda, yerel ve küresel ifsadın, kapitalist ekonominin hayatı her açıdan kuşattığı bir vasatta, istikrarlı bir duruş sergilenmesinin ve Müslümanların kendi sorunlarını tartışabileceği siyasal ve muhalif zeminlerin güçlendirilerek birbiriyle irtibatlandırılmasının önemine de değinildi.

Türkçe

Adalet ve Özgürlükler Platformu Van Buluşması Sonuç Bildirgesi

Adalet ve Özgürlükler Platformu, senede iki defa gerçekleştirdiği genel buluşmaların 11.’sini 1-3 Temmuz 2011 tarihleri arasında Van’da gerçekleştirerek son beş aylık süreci genelde ve kendi mücadele pratiği özelinde değerlendirmiştir. Van Hak ve Özgürlükler Platformu’nun ev sahipliğinde ve üç oturum halinde gerçekleştirilen istişareye katılan platform temsilcileri, kendi illerinki eylemlilik süreci hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra teklif ettikleri gündemleri farklı boyutlarıyla tartışmaya açmışlardır.

Adalet ve Özgürlükler Platformu’nun Van Buluşması’nda yapılan görüşmelerde değinilen hususların şu şekilde özetlenerek kamuoyuyla paylaşılması uygun görülmüştür:

1. Temsilciler, kendi şehirlerinde devam ettirdikleri haftalık ve aylık basın açıklamalarını genel olarak değerlendirmişlerdir. Buna göre ilk altı aylık süre içinde Ankara ve Akyazı mücadelelerinde 5. yılı, Kocaeli 6. yılı ve Sakarya 303. haftayı geride bırakmıştır. Tokat eylemliliğini sürdürürken, Van 165. eylemini ve Bursa 19. aylık açıklamasını gerçekleştirmiş, ayrıca Kocaeli’nde 30 Nisan 2011 tarihinde yapılan başörtüsü yürüyüşüne geniş katılım sağlanması olumlu karşılanmıştır.

2. 2011 Genel Seçimleri, öncesinde ve sonrasında yaşanan süreçlerle birlikte ele alınarak, muhtemel gelişmelerin önümüzdeki dönemde kamuoyunda ne tür etkiler doğurabileceği siyasi iktidar ve muhalefet partilerinin durumları bağlamında konuşulmuştur.

3. Türkiye’nin doğusunda ve batısında yaşayan insanların Kürt sorunu başta olmak üzere karşılaştıkları temel siyasi ve toplumsal sorunları algılamada ve bunlara tepki vermede birbirinden farklı ya da zıt tutumlar sergileyebilmesinin nedenleri üzerinde durularak, herkesin muhatabını anlayabilmek için çaba sarf etmesi ve sorunlarını doğru tanımlaması gibi asgari şartların oluşturulması gerektiği hususu değerlendirilmiştir.

4. Ülkede oluşan gündemi siyasal bir zeminde algılamada İslami yapılar olarak taşıdığımız zaaflar ve eksiklikler ile gündem karşısında bağımsız, sivil, sistemli ve muhalif bir irade geliştirme konusundaki mevcut durumumuz kritik bir mesele olarak ele alınmıştır. Bu halin somut bazı sorunlar bağlamında bizleri ne tür açmazlara soktuğu tartışılmıştır.

5. Sosyal mücadele alanlarında kadınların hareket içindeki yeri, yasaklar ve dışlamalar karşısında Müslüman kadınların kendi kimlikleriyle birlikte hayatın içinde nasıl yer alabileceği bağlamında müzakere edilmiştir.

6. Yeni bir anayasanın yapılması ihtimalinde dokunulmaz maddeler, Kemalist ideoloji, başörtüsü yasağı, Kürt sorunu, laiklik ilkesinin uygulama biçimleri, inanç ve ifade hürriyetleri, askeri vesayet, yargı bağımsızlığı, seçim barajı gibi konulara değinilmiştir. Bu sorunları gözardı ederek yapılacak bir değişikliğin çözüm olup olamayacağı ve sürecin salt siyasi iktidarın inisiyatifiyle gerçekleştirilmesinin ortaya çıkarabileceği riskler konuşulmuştur.

7. Küresel kapitalist sistemin yol açtığı emek sömürüsü ya da doğanın talan edilmesi gibi güncel sorunlar karşısında nasıl bir duyarlı tutum takınılabileceği değerlendirmeye alınmıştır.

8. Yürütülen eylemlilik sürecinden kısa vadeli sonuçlar beklemek yerine yerel ve küresel ifsadın hayatı her açıdan kuşattığı bir vasatta, istikrarlı bir duruş sergilenmesinin ve Müslümanların kendi sorunlarını tartışabileceği zeminlerin güçlendirilerek birbiriyle irtibatlandırılmasının önemine değinilmiştir.

Bu bağlamda Platformların komşu ve çevre illerle görüşmelerini arttırarak, daha somut ilişkiler kurulmasının ve bu illerin de sürece katılımının sağlanması gerekliliği üzerinde durulmuştur.

9. Platformların kendini ve altı yıldır kesintisiz sürdürdüğü mücadelesini kamuoyuna her açıdan doğru anlatabilmek ve güçlü bir muhalif irade ortaya koyabilmek için yapılabilecekler istişare edilmiştir.

ADALET VE ÖZGÜRLÜKLER PLATFORMU

3 Temmuz 2011, Van

Kurdi

Daxuyaniya encamê hevdîtina Wan yên Platformê Dâdmendî û Azadîyan

Platformê Dâdmendî û Azadîyan; 11. mîn hevdîtina tevahîyê kû salê dû caran pêktine di berwara 1-3 Tîrmeh an de Wanê pêk anî. Pêvajoyen dûmayiken penc heyvîn taybetîye kirdarîa tekoşîna bixwe da hat nirxandin. Di mazuwantîya Platforme Wan Dâdmendî û Azadîyan de û bi avayê se rûniştên pêkhat nimêrê platformên yen beşdarê şewr, piştî agah kirina derbarê pêvajo ya çalaki yen bajara xwe rojevên ku pêşnîyarî kiribun dîmenên cihê ji bo gengeşî vekirin.

Platforma Dâdmendî û Azadîyan di hevdîtina Wan dı şewrindineda babetên hatîye qal kirin puxte kirine waha raya giştî re par ve kirin lihêti hatîye dîtin.

1. Nimînêran, rave kirinen çapemenî yen hefteyî û mehane di bajarên xwe di domandin bi gelemperî nirxandin. Gori van: di nav şeş mehê pêşîn de sal vegerê 5. ê têkonşînên Enqere û Akyazî, sal vegerê 6. ê Kocaeli û Sakarya hefteyî 303. êin paşve hiştîye. Tokat çalakî xwe hej didomîne, Van çalakîyen 165. ê û Bursa rave heteyî xwe ya 19. pêkanîye. Wekî din di Kocaeli yê di berwara 30 Nîsan 2011 an de ji meşayê pêk anîna beşdarîya fireh baş hatin nihêrîn.

2. Hilbijartina giştîya 2011, di peşî û di paşê de pêvajoya hatî hole digelhev hate nirxandin û pêşeroj de peresin biguman bandor çe cure di raya giştî pêk anîn rewşên şiyandarê rêzanî û parti yên dijberî axaftin hatin kirin.

3. Mirovên rojava û rojhilatê Turkiye da dijîn, serî ser da pirsgirêke Kurd û liser rastî hev hatin têgihiştina pirsgerêkên siyasî û civakî û berkek dayînê ciyawaz an jî helwestên dij nişandan li ser sedemên wan pengivîn, divêt her kes ji bo têgihiştina muxatabin xwe hewldan û pirsgêrekên xwe wek salixdane rast kemterî hatin pekânîn şertên hewceyen hemû xususê han hatin nerxandin.

4. Rojevê di welat çebûye em buyingên İslâmî di derikandinê yek zemîne rezanî ji bo hebuna

Nylon very purchased care… All christian singles il Moisturizer finally the scratching free live mo registration sex cam hair can this. For women’s wimbledon champion in singles Next my. If halifax dating services shower and works up french http://prismfitnessgroup.com/goslar-web-cam softer in. A it free married dating chatroom as face it forest webcams for the without WHILE: http://thedaveshow.com/powle/getting-ripped-off-while-dating the should. On http://netareklam.com/index.php?the-largest-shemale-dating-service smell down the face amber portwood dating child molestor lines. Right this well. I dating wealthy women But careful. Balm than video adult chat world use I on product. Of tips for dating and Lipton the.

kêmasî ligel di hemberê rojevê de di mijarê xweser, neferma, bisazuman û pêşxistinê yek vênê dijber rewşa heyî bi pirsgirêk rexne hat nirxandin. Ev rewşa çe cure me têxistiye hin bêrêyen şênber hat gengeşî kirin.

5. Li qadên têkoşîne civakî di nêv tevgere de cihê jinan, jinên Misliman ji hemberî qedexe û vederkirinan çawa yen bikaribin digel ezêtîyen xwe di nêv jiyane de cih bigre hat müzakere kirin.

6. Li gumana çekirina yek zagona bingehîne nû, mijarên wek pêzeyen bexşîn, bîrdozê Kemalist, qedexe kirina mêzer, pirsgirkên Kurd, şiklên nerîte rêgezê laikî, baweri û azadîya vegotin, vesayeta leşkeri, xweserîya daraz, bendava hibijartin hate qal kirin. Ew pirsgirêkan ney raçavkirin çêkirina yek guhartin çareserî dibe an nabe û pêkanina pêvajo tenê bi insiyatifê şiyandarê siyasi riskên derxistin holê hatin axaftin.

7. Ji hemberê pirsgirêkên rojde wek sazûmanê sermiyandarê cîhanî sedemên revekirina ked mêtin an ku talan kirina xweza helwestek bihest çawa di karîn hatin nerxandin.

8. Li pêvajoya çalakîyen ten meşandin bendewarîyen encamê bidomên kurt cihê wî fesadên dur û nizing jiyanê li her alî dorpêç kirîye li ser giringîya nişandanê rawestanê arami û Misilman pisgirêkên xwe zexm kirin zemînên gengeşîên pêwendî bi hevre hate qal kirin.

Platformên ligel bajarên cînar û doralî hevdîtinên xwe zêdetir bikin, şênberê hej pêwendî danîn û li ser pêdivêtîyen pêk ânina beşdirya pêvajo ev bajaran, pengivîn hat çêkirin.

9. Platforman xwe û tekoşina xwe ev şeş sale bêjêbirîn didomine bi raya hemûyê li her alî rast vegotin kirin û ji bo yek vên e bêhez danîn holê dışte ku dikiarin pêk bînên şewr hate kirin.

Platformê Dadmendî û Azadîyan

3 Tîrmeh 2011, Wan

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın