İsmet Özel’in “Üç Mesele” Kitabı Semineri

Haftalık Seminerlere İsmet Özel’in “Üç Mesele” adlı kitabının değerlendirilmesiyle devam edildi.

Kitabı tahlil eden Leyla Sağlam, kitabın İsmet Özel’in sosyalizmden İslam’a yeni geçtiği bir dönemde yazdığını ve bu yüzden kitabın Batı düşüncesine karşı toptan bir reddiyeyi içerdiğini söyleyerek başladı. Buna karşın kitapta Müslümanların batılılaşma sürecine dönük nasıl bir tavır alması gerektiğine dair önemli ipuçları veren bir kitap olduğunu söyledi.

Kitabın ismini oluşturan “Üç Mesele”den birincisinin “teknik” olduğunu söyleyen Sağlam, Özel’in tekniğe yaklaşım şeklini açıkladı. Tanzimat’tan bu yana Müslümanların zihninde yer eden Batının bilimini ve tekniğini alalım; ancak kültürü ve medeniyeti onlara kalsın yaklaşımının yanlışlığını anlatan Sağlam, teknolojinin onu üreten zihinden ve o zihnin ürettiği alete yüklediği değerden bağımsız düşünülemeyeceğini, dolayısıyla bir teknolojik aletin transferinin aynı zamanda bir değer transferi anlamına geldiğini belirterek, İsmet Özel’in kitapta Batının ya toptan kabul ya da toptan reddedilebileceğine dair görüşlerini aktardı.

İkinci kavram olan “yabancılaşma” kavramınınsa İsmet Özel’de olumlu bir anlam içerdiğini belirten Sağlam, Müslüman’ın kendisini modern düşünme kodlarından kurtarabildiği, zihnini modern dönemin mantık örgüsünden koparabildiği ölçüde modern dünyaya yabancılaşacağını, bunun da gerekli olduğunu vurguladı. İsmet Özel’in bu yabancılaşmayı dünyadan bir kopma olarak görmediği, Müslüman’ın dünyayı yakından takip etmesi gerektiği; ancak düşüncesini de Kuran ve sünnet çerçevesinde kurması gerektiğini söyledi.

Üçüncü mesele olan “medeniyet” konusunda ise Müslümanların amacının bir medeniyet kurmak olamayacağını belirten Sağlam, İsmet Özel’in de medeniyete olumsuz bir anlam atfettiğini belirtti. İslam medeniyeti dendiğinde akla Emevi, Abbasi ve Osmanlı saraylarının geldiğini ve bu saraylarda sefahatin, şatafatın, lüksün ve pek çok aşırılığın yaşandığını, bunun Müslümanlar için yeniden diriltilecek bir şey değil aksine reddedilecek bir durum olduğunu söyledi.

Konuşmasının son bölümünde Leyla Sağlam İsmet Özel’in son yıllarda Türkçü bir çizgiye kaydığını ve yıllar öncesinden böylesi önemli tespitler yapmış bir insanın ve büyük bir şairin bugün böylesi fikirleri savunuyor olmasının ilginç bir durum olduğunu belirtti.

Elif Aydın – Tokat

2 yorum

  1. İsmet Özel’in türkçülükten kastı; kafirle savaşmayı göze alana türk denir yiyor. Kafirle kim savaşır? Müslüman… Yani ismet özel kavramlara yeni anlamlar yüklüyor. İsmet Özel’in stili bu şekilde. Bence gerek yok ama ne niyetle söylediğini de bilmek gerek.

Bir yanıt bırakın