Kur’an Neslinin İnşasına Bir Halka da Tokat’tan

Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (TOKAD) Kuran neslinin inşasına ve Kur’an mesajının topluma taşınmasına yönelik faaliyetlerine başladı.

Türkiye’de ve dünyada yaşanan hak ihlalleri, işgaller ve saldırılar karşısında kamuoyunu bilinçlendirmek, bilgi birikim ve paylaşımlarını artırıp teşvik etmek, her türlü ilmî çabanın önünü açmak, İslami değerleri korumak ve geliştirmek, düşünce ve inanç özgürlüğü alanındaki engellerin kaldırılması için mücadele etmek ve bu çerçevede her türlü etkinliği yapmak gibi amaçlarla kurulan Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (TOKAD), düzenlediği bir etkinlik ile açıldı. Kur’an ve mealinin okunmasıyla başlayan programda, daha sonra Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeler karşısında Müslümanların yükümlülükleri konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Tokat ili merkezinde faaliyet gösterecek derneğin temel olarak, Allah’a kulluk çabalarına, topluma vahyin mesajının taşınmasına, iyiliğin emredilip kötülüğün engellenmesine ve Müslümanların siyasal duruş ve hareketine bir katkı sağlamak için kurulduğu belirtilen konuşmada, 28 Şubat sürecinde Müslümanların karşılaştıkları tablonun eleştirisi ve özeleştirisi yapıldı. Baskı ve zulmün her yerde şiddetini daha yakından hissettirdiği; yasakların toplumsal hayatı kuşattığı; popüler kültürün ve eğitim sistemindeki ideolojik faaliyetlerin gençliği ciddi bir değer kaybına uğrattığı; insanların İslami, insani ve ahlaki değerlerden uzaklaşması için yoğun çabalar sarf edildiği bir ortamda, Müslümanların yaşanan sıkıntılara karşı tavır alması ve mücadele etmesi gerektiği üzerinde ayrıntılı bir şekilde durularak; bu mücadelede Müslümanların neler yapabilecekleri konusu işlendi.

Toplumun genelinin, özellikle de genç kuşakların ve yetişen çocukların ciddi bir bilgi ve ahlak kirlenmesine maruz kaldığı bir zamanda, Müslüman ailelerin dayanışma sergilemesinin gerekliliğine değinildikten sonra, mücadelenin ve tebliğin yenilenmesi, arındırılması ve güçlendirilmesi için sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi çağrısının insanlara ulaştırılmasının, Kuran neslinin inşa edilmesinin önemli sorumlulukların başında yer aldığı ifade edildi. Konuşmada ayrıca, tarihsel süreç içinde, Kuran mesajının, vahyin, Hz. Peygamber’in sünnetinin önünü tıkayan bazı engellerin oluştuğu belirtilerek, bilinç yenilemenin ve dayanışma sergilemenin önemine vurgu yapıldı. Derneğin, Tokat için yeni bir çalışma alanı olması ve dernek bünyesinde yapılacak faaliyetlerin ile Müslümanların İslam temelli hayat mücadelesine katkı sağlaması temennisi ile bitirilen konuşmanın ardından, açılışa katılan misafirlerin dilek ve temennilerini ilettiler.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın