Görsel Yok

Gazze Artık Yok Edilemez Bir Semboldür

29 Aralık 2008 Tokad 0

Siyonist katliamlarda birçok Gazze’li Müslümanın şehadeti üzerine TOKAD, seminer programını değiştirerek, geniş katılımlı bir “Gazze Forumu” düzenledi. Forumda, Filistin meselesi ve Türkiye Müslümanlarının sorumlulukları tartışıldı. […]