Görsel Yok

Düşünsel ve Siyasal Bir Enkazın Altındayız

16 Kasım 2011 Tokad 0

TOKAD seminer dönemine başladı. Açılış seminerinde konuşan Ahmet Örs, neoliberal döneme ve beraberinde getirdiği kalkınmacı anlayışa değinirken İslamcılığın içinde bulunduğu entelektüel ve siyasal sefaleti tartıştı. […]