Amacımız

Toplumsal Dayanışma Kültür Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Derneği (TOKAD), Allah’a kulluk çabalarına, topluma vahyin mesajının taşınmasına, iyiliğin emredilip kötülüğün engellenmesine ve Müslümanların siyasal duruş ve hareketine bir katkı sağlamak için kurulmuştur.

Tüzükten: 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

Madde 2

  • İslami referansların gösterdiği şekilde sosyal adaletin gerçekleştiği, kapitalist sömürü ve yağma düzeninin sonlandırıldığı adil ve özgür bir ülke ile dünyanın inşasına katkıda bulunmak,
  • Allah’ın bütün kullarına eşit olarak verdiği nimetleri tekelinde bulunduranlara karşı, mazlumlardan ve ezilenlerden yana durmak; sistematik kapitalist işleyişin tam karşısında yer almak, çözüm olarak hakça üretim ile bölüşümü ve adil paylaşımı savunarak bunları ikâme etmeye gayret etmek,
  • Ekonomik sömürü ve ifsadın bütün biçimlerinin Rûm sûresinde işaret edilen geri döndürülemez toplumsal, kültürel ve ekolojik tahribata sebep olduğu gerçeğine dikkat çekmek; bu vesileyle insanın, toplumun ve doğanın denge içinde yaşamasını sağlayacak ve bu ilişkinin mal ve hizmet üretimi süreçleri içinde zarar görmemesini önceleyecek inisiyatiflerin geliştirilmesini savunmak, bu doğrultuda çaba göstermek,
  • Dil ve renklerin Allah’ın ayetleri olduğu ilahi vurgusunu esas alarak farklı din ve etnik kimlikler üzerindeki baskı ve yok saymalara karşı adalet temelinde mücadele etmek,
  • Vahyin, hayatın bütün alanlarındaki kurucu rolünü öncelemek, bunun gerektirdiği çalışmaları yürütmek,
  • Üyelerinin ve toplumun sosyal ilgilerini geliştirmek, kültürel ve eğitsel seviyelerini yükseltmek, bilgi birikim ve paylaşımlarını artırıp teşvik etmek, her türlü ilmî çabanın önünü açmak,  toplumsal ahlakî değerleri korumak ve geliştirmek,
  • Düşünce ve inanç hürriyeti alanındaki her türlü engelin kaldırılması için mücadele etmek, gerektiğinde her türlü maddi ve hukuki yardımda bulunmak;
  • Dünyada yaşanan işgal, saldırı, hak ihlalleri hususlarında üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek, bilinçlendirmek, bu çerçevede etkinlikler yapmak; kendini, saldırı ve işgallere karşı mazlumların yanında konumlandırarak özelde Ortadoğu, genelde bütün yeryüzü olmak üzere saldırı, kuşatma ve savaşlara duyarlılık gösterip bu çerçevede emperyalist müdahalelere direnen gruplarla dayanışma içinde olmak,
  • Dernek üyelerini ve üye yakınlarının çocuklarını kötü alışkanlıklardan korumak için ortak faaliyetlerde bulunmak, onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, bu amaçla müzik, resim, tiyatro, folklor, gezi, piknik, kamp ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, çocuk kulübü kurmak amacındadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*